Objave

Predavanja na kongresih simpozijih in znanstvenih konferencah

 • Jevnikar N. Kdaj se za endodontsko zdravljenje ne odločimo, 19. simpozij zobnih bolezni in endodontije, Spletna konferenca 9. 4. in 10. 4. 2021
 • Jevnikar N. Kako se pripraviti na strokovni nadzor, Den Safe, Portorož 24. in 25. 5. 2019
 • Jevnikar N. Uporaba bioaktivnih cementov, 18. Simpozij zobnih bolezni in endodontije, Bled 12. in 13. 4. 2019
 • Jevnikar N. Strokovni nadzori – kako se pripraviti nanje. Novosti v dentalni medicini, Ljubljana 30. 11. in 1. 12. 2018
 • Jevnikar N. Diferencialna diagnostika in terapija zunanje in notranje resorpcije korenine. 17. Simpozij zobih bolezni in endodontije, Bled 7. In 8. April 2017
 • Jevnikar N. Ponovno endodontsko zdravljenje v obdobju implantologije? 16. simpozij zobnih bolezni in endodontije, Bled 17. in 18. april 2015
 • Jevnikar N. Diagnostični izzivi v endodontiji. 15. simpozij zobnih bolezni in endodontije, Bled 12. in 13. april 2013
 • Jevnikar N. Priprava apikalne tretjine koreninskega kanala. 14. simpozij zobnih bolezni in endodontije, Bled 8. in 9. april 2011
 • Jevnikar N. Endodontsko zdravljenje z inštrumentom, ki se prilagaja obliki koreninskih kanalov. 4. Mednarodni kongres novih tehnologij v stomatologiji, Ljubljana 22. 10. 2011
 • Jevnikar N. Ponovno endodontsko zdravljenje. 11. simpozij zobnih bolezni in endodontije, Bled 15. in 16 . april 2005
 • Jevnikar N. Imunohistokemična preiskava periapikalnega granuloma bolečih in nebolečih ter endodontsko zdravljenih in nezdravljenih zob. 10. simpozij zobnih bolezni in endodontije, Bled 4. in 5. april 2003
 • Jevnikar N. Povezava med gostoto makrofagov v periapikalnem granulomu in klinično sliko, XVI. Republiški seminar DZDS, Rogaška Slatina 7. – 9. november 2002
 • Jevnikar N. Naše klinične izkušnje z mineral tiroksid agregatom – MTA. 9. simpozij zobnih bolezni in endodontije, Bled 6. in 7. april 2001
 • Jevnikar N. Priprava koreninskega kanala po »step-back« tehniki. 8. simpozij zobnih bolezni in endodontije, Bled 16. in 17. april 1999
 • Jevnikar N. Erozije in možne terapije. 7. simpozij zobnih bolezni in endodontije, Bled 18. in 19. april 1997
 • Jevnikar N. Kariogeni potencial hrane. 5.simpozij zobnih bolezni in endodontije, Bled april 1995

 

Prispevki s strokovno vsebino objavljeni v strokovnih revijah in publikacijah

 • Jevnikar N. Kdaj se za endodontsko zdravljenje ne odločimo, Zbornik predavanj 19. simpozija zobnih bolezni in endodontije, Spletna konferenca 9. 4. in 10. 4. 2021
 • Štamfelj I, Jan J, Cvetko E, Jevnikar N, Gašperšič D. Povezava med vrsto koreninske ploskve in debelino cementa pri stalnih kočnikih. Zobozdrav Vestn, 2009 letn. 64, št. 4/5, str. 99-107
 • Jevnikar N. Patohistološka zgradba periapikalnega granuloma bolečih in nebolečih zob ter koreninsko zdravljenih in nezdravljenih zob. Zobozdrav Vestn, 2003, letn. 58, št. 3/4, str. 72-80
 • Jevnikar N, Gašperšič D, Cor A. Povezava med gostoto makrofagov v periapikalnem granulomu in klinično sliko. Zobozdrav Vestn, 2002, letn. 57, št. 5, str. 127-133
 • Gašperšič D, Jevnikar N, Nemeth L, Klemenc F. Endodontsko žarišče. Zdrav Vestn,. 2000, letn. 69, suppl. 3, str. III-17-III-21.
 • Jevnikar N, Klemenc F. Priprava koreninskega kanala po stopenjski tehniki. Zobozdrav Vestn, 1999; 54: 143-146
 • Gašperšič D, Potočnik I, Jevnikar N. Anatomsko histološka zgradba sklenine na zobnem vratu. Zobozdrav Vestn, 1998, letn. 53, št. 5, str. 123-128
 • Jevnikar N, Vrbič V, Pokorn D. Določanje kariogenega potenciala saharoze in sorbitola z metodo jemanja vzorcev zobnega plaka. 1. Slovenski kongres o hrani in prehrani z mednarodno udeležbo, 21. – 25, april 1996, Bled.
 • Jevnikar N, Vrbič V, Pokorn D. Določanje kariogenega potenciala živil z metodo jemanja vzorcev zobnega plaka. Zobzdrav Vestn 1995: 3-5, 105-107
 • Gašperšič D, Košir Narcisa, Jevnikar N. Razvoj obraza ustne votline in zobnega organa. 2., popravljena izd. Ljubljana:Medicinska fakulteta, 2002. 141str., ilustr ISBN 961-6264-36-2.COBISS.SI-ID 118510336
 • Klemenc F, Jevnikar N, Praprotnik M. Propedevtika zobnih bolezni. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, 2006. 46 str., ilustr COBISS.SI-ID 225204224
 • Jevnikar N, Gaspersic D, Cor A. Immunohistochemical identification and relative distribution of immunocompetent cells in human periapical granulomas. International Endodonthic Journal, preprint from 36, 921-958, 2003.
 • Jevnikar N, Gaspersic D, Gale N, Cor A. Immunolocalization of macrophages in human periapical granulomas: correlation with clinical symptoms of teeth involved. International Endodonthic Journal, 35, 79-119, 2002.
 • Jevnikar N. Ponovno endodontsko zdravljenje v obdobju implantologije? Zbornik predavanj 16. simpozija zobnih bolezni in endodontije. Bled 17. in 18. april 2015.
 • Jevnikar N. Diagnostični izzivi v endodontiji. Zbornik predavanj 15. simpozija zobnih bolezni in endodontije. Bled 12. in 13. april 2015.
 • Jevnikar N. Priprava apikalne tretjine koreninskega kanala. Zbornik predavanj 14. simpozija zobnih bolezni in endodontije. Bled 8. in 9. april 2015.
error: Content is protected !!