Prikaz primerov

Iskanje dodatnega koreninskega kanala

Zob so endodontsko zdravili že dalj časa, na sliki je prikaz treh koreninskih kanalov
Pod povečavo poiščemo še neodkriti dodaten koreninski kanal
Končana priprava štirih koreninskih kanalov zgornjega prvega kočnika

Celjenje kosti po uspešnem endodontskem zdravljenju zoba

Obsežen granulom pred začetkom endodontskega zdravljenja
Stanje po končanem endodontsekm zdravljenju
Kontrolni rentgenski posnetek po enem letu pokaže dobro celjenje kosti oz. Izboljšanje periapikalnega statusa

Ponovno endodontsko zdravljenje

Začetno stanje pokaže nezadostno pripravljene in očiščene koreninske kanale
Stanje po končanem ponovnem endodontskem zdravljenju zob
Kontolni rtg posnetek po enem letu

Odstranjevanje zalomljenega inštrumenta

Zalomljen inštrument v spodnji polovici koreninskega kanala v mezialni korenini
Odstrajen inštrument iz koreninsekga kanala

Diagnosticiranje in terapija notranje resorpcije korenine

Začetno stanje pokaže prekratko polnjen zob, ki ima v apikalnem predelu ampulasto razširitev koreninskega kanala
Stanje po končanem ponovnem endodontskem zdravljenju zoba
Kontolni rtg posnetek po šestih letih, pokaže dobro celjenje kosti

Diagnosticiranje in terapija zunanje resorpcije korenine

Lokalni rtg posnetek spodnjega kočnika, kjer se zunanja resorpcija ne vidi
CBCT v treh ravninah prikaže obsežnost zunanje resorpcije
CBCT v treh ravninah prikaže obsežnost zunanje resorpcije
CBCT v treh ravninah prikaže obsežnost zunanje resorpcije
Odgrnitev režnja, odstranitev granulacij v poškodovani korenini. Ker resorpcija sega do zobne pulpe, pulpo direktno prekrijemo z mta in zob zaplombiramo ter reženj fiksiramo s šivi.
Rtg in klinična situacija po enem mesecu
Rtg in klinična situacija po šestih letih

Ugotavljanje biološke vrednosti zoba

Ortopan star eno leto ni pokazal obsežnosti poškodbe zoba 13, ki je evidentno vidna na lokalnem RTG posnetku
Lokalni rentgenski posnetek zoba 13
CBCT pokaže prisotnost in razsežnost defekta zoba 13 v treh ravninah
RTG posnetek zoba 16 ob začetku endodontskega zdravljenja
RTG posnetek zoba 16 ob nadaljevanju endodontskega zdravljenja
CBCT pokaže prisotnost in razsežnost defekta zoba 16 v treh ravninah

Vertikalna fraktura korenine

Vertikalna fraktura pod povečavo na bukalni strani korenine
Vertikalna fraktura pod povečavo na dnu pulpne komore
Vertikalna fraktura pod povečavo v koreninskem kanalu

Direktno kritje zobne pulpe z MTA

Rtg takoj po direktnem kritju zobne pulpe z MTA
Rtg šest let po direktnem kritju zobne pulpe z MTA, zobna pulpa je še vedno vitalna in kost ob korenini zato ni vnetno spremenjena
error: Content is protected !!