O nas

Primarij mag. Nataša Jevnikar, dr. dent. med., specialistka za zobne, ustne bolezni in parodontologijo

Primarij mag. Nataša Jevnikar, dr. dent. med., je leta 1991 diplomirala na Odseku za stomatologijo Medicinske fakultete v Ljubljani in med študijem prejela Brenčič-Logarjevo nagrado za najboljšo študentko dentalne medicine za leto 1991. Po končanem pripravništvu se je leta 1993 zaposlila na Katedri za zobne bolezni MF in leta 1994 še na Centru za zobne bolezni Stomatološke klinike UKC Ljubljana.

Raziskovalno se je ukvarjala predvsem s patohistološko zgradbo periapikalnega granuloma in leta 2001 na MF v Ljubljani uspešno zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Povezava med gostoto makrofagov v periapikalnem granulomu in klinično sliko. Rezultate raziskovalnega dela je predstavila na domačih in mednarodnih kongresih, s sodelavci pa je objavljala članke v Zobozdravstvenem vestniku in Zdravniškem vestniku.

Pedagoško delo je začela kot asistentka pri predmetu Zobne bolezni, kjer je več kot 10 let vodila klinične vaje študentov 5. in 6. letnika programa Dentalna medicina. Je soavtorica skripte Propedevtika zobnih bolezni in univerzitetnega učbenika Razvoj obraza ustne votline in zobnega organa. Po opravljenem specialističnem izpitu leta 1998 je postala mentorica pripravnikov za področje zobnih bolezni in endodontije. Zaradi bogatih kliničnih izkušenj je bila leta 2007 imenovana za glavno mentorico specializantov iz zobnih bolezni in endodontije.

Glavno področje kliničnega dela mag. Jevnikarjeve je endodontija, s katero se je poglobljeno ukvarjala že na Stomatološki kliniki v Ljubljani in nadaljevala tudi po letu 2003, ko je kot prva zasebna specialistka endodontije v mreži ZZZS začela delati v zasebni specialistični ordinaciji Endodent, d. o. o. S sodelavci je v klinično prakso uvedla delo z operacijskim mikroskopom, kar je močno olajšalo prepoznavo morfologije koreninskih kanalov in pomembno izboljšalo izide endodontskega zdravljenja. Zlasti se je uveljavila pri oskrbi pacientov z zunanjimi resorpcijami korenin in perforacijami, ki zaradi zahtevnosti spadajo med najtežje primere. Po vzoru anglosaških stomatoloških šol je že leta 1998 začela taka stanja zdraviti z aplikacijo mineralnega trioksidnega agregata (MTA). Tehnika se je zlasti med specialisti zobnih bolezni in endodontije zelo uveljavila. Sodelovala je pri uvedbi strojnega širjenja koreninskih kanalov z nikelj-titanovimi instrumenti. Po usvojitvi tehnike je znanje delila s specialisti endodontije, nato pa tudi s splošnimi zobozdravniki. Velja poudariti, da je klinične postopke nadgradila z uvedbo nove metode, saj je začela koreninske kanale širiti z iglami, ki se tridimenzionalno prilagajajo koreninskemu kanalu (SAF – self adjusting file).

Velik je tudi prispevek mag. Jevnikarjeve na organizacijskem in razvojnem področju stroke. Bila je prva tajnica novoustanovljene Sekcije za zobne bolezni in endodontijo pri Slovenskem zdravniškem društvu in v tem času je aktivno sodelovala pri organizaciji strokovnih sestankov. Od leta 2006 je članica nadzornega odbora sekcije.

V zadnjem desetletju mag. Jevnikarjeva opravlja številne funkcije, povezane z njeno strokovno dejavnostjo in organizacijo zobozdravstva. Aktivno se je vključila v delo Zdravniške zbornice Slovenije.

Doktorica Jevnikarjeva je s svojim strokovnim, pedagoškim, raziskovalnim in stanovskim delom pomembno prispevala k razvoju slovenske endodontije, zato ji je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije podelilo naziv primarij.

Suzana Maksimovič

Sem Suzana in prihajam iz Ljubljane. Po izobrazbi sem zobotehnica. Delo v zobozdravstvu me resnično veseli, zato prihajam na delo z nasmehom na ustnicah.

Sem prijazna, pozitivna, nasmejana in delovna oseba. V prostem času rada potujem in se veliko rekreiram.

 

error: Content is protected !!