Kako zdravimo parodontitis?

Najprej opravimo higiensko fazo. To je osnovno, vzročno zdravljenje, med katerim opravimo vse postopke, ki zmanjšujejo količino zobnih oblog. Začnemo z ultrazvočnim odstranjevanjem mehkih in trdih zobnih oblog – zobnega kamna. Odstranimo tudi vse druge dejavnike, ki omogočajo zadrževanje zobnih oblog. Zobe, ob katerih je bolezen že tako napredovala, da jih tudi z zdravljenjem ni več mogoče ohraniti, izpulimo. Pacienta poučimo o ustrezni uporabi pripomočkov za izvajanje dobre ustne higiene. Ustno higieno pacienta v postopku zdravljenja nadzorujemo, pacienta pa spodbujamo, da izpopolni tehniko čiščenja zob in medzobnih prostorov. Ko je vzpostavljena dobra ustna higiena, pristopimo k luščenju in glajenju korenin. Zdravljenje lahko podpremo tudi z lasersko terapijo. Čez določen čas ponovimo klinični pregled. Če so globoki obzobni žepi še vedno prisotni in krvavijo ob sondiranju, jih z različnimi kirurškimi tehnikami zmanjšamo ali odstranimo. Posege opravimo le pri pacientih z zelo dobro ustno higieno. Pri pacientih s slabo ustno higieno kirurški posegi niso indicirani, ker ne prinašajo želenih rezultatov, in zato  higiensko fazo ponavljamo. Če obzobnih žepov ni oz. so se zmanjšali, pridobljeno stanje ohranjamo z rednim vzdrževalnim zdravljenjem, ki traja vse življenje. Za redno vzdrževalno zdravljenje lahko skrbi tudi izbrani zobozdravnik. V rednih časovnih intervalih, vsakih 3–12 mesecev, pacientu odstrani zobne obloge ter tako preprečuje ponovno infekcijo in nadaljnjo razgradnjo obzobnih tkiv.

error: Content is protected !!