Zakaj nastane čakalna doba?

Čakalna doba je odvisna od količine programa, ki ga ima izvajalec podpisanega od ZZZS, in povpraševanja oz. števila napotitev na posamezno specialistično obravnavo. Če je napotitev več, kot imamo na razpolago letnega programa, se to pokaže v čakalni dobi. Na čakalno dobo vpliva tudi število posegov, za katere je pooblaščen izvajalec na eni napotnici. Prav tako se čakalna doba povečuje, če naročeni pacienti na obravnavo ne pridejo in se pravočasno ne opravičijo.

error: Content is protected !!