Kaj je prvi pregled?

Prvi pregled za endodontsko zdravljenje je triažni pregled, pri katerem na osnovi prejete dokumentacije, analize rentgenskega posnetka in kliničnega pregleda ocenimo biološko vrednost zoba, zmožnost nadaljnje obravnave, prognozo zoba ter predvidimo uspešnost endodontskega zdravljenja. Če je endodontsko zdravljenje utemeljeno na osnovi prvega pregleda, pacientu predstavimo tudi strošek obravnave.

Prvi pregled za parodontologijo je triažni pregled, pri katerem ocenimo stopnjo vnetja obzobnih tkiv, preverimo parametre, ki povzročajo parodontalno bolezen, in pacientu podamo navodila o ustrezni ustni higieni.  Pacientu na osnovi prvega pregleda predstavimo tudi strošek obravnave.

error: Content is protected !!