Ali je ponovno endodontsko zdravljenje zame res najboljša odločitev?

Enostavnega odgovora na to vprašanje žal ni. Zaradi tehnološkega napredka, sodobnih tehnik in materialov ter predvsem možnosti natančnejše diagnostike v zadnjem času lahko predvidljivo endodontsko zdravimo tudi zahtevnejše klinične primere kot nekoč. Načrtovanje ponovnega endodontskega zdravljenja mora biti individualno. Na prvem pregledu ocenimo biološko vrednost zoba. Kadar je biološka vrednost zoba ustrezna (razmerje krona – korenina, količina kronskega dentina, ustrezen parodontalni status), predvsem pa, kadar ugotovimo, da s posegom lahko izboljšamo klinično sliko in funkcionalnost zoba, je ponovno endodontsko zdravljenje nedvomno ustrezna odločitev.

error: Content is protected !!