Zakaj nastane čakalna doba?

Čakalna doba je odvisna od količine programa, ki ga ima izvajalec podpisanega od ZZZS, in povpraševanja oz. števila napotitev na posamezno specialistično obravnavo. Če je napotitev več, kot imamo na razpolago letnega programa, se to pokaže v čakalni dobi. Na čakalno dobo vpliva tudi število posegov, za katere je pooblaščen izvajalec na eni napotnici. Prav tako se čakalna doba povečuje, če naročeni pacienti na obravnavo ne pridejo in se pravočasno ne opravičijo.

Kaj pomeni stopnja nujnosti na napotnici?

Stopnje nujnosti ločijo med bolj ali manj nujnimi pregledi. Stopnja NUJNO pomeni stanje, ki resno ogroža zdravje zaradi akutne infekcije ali krvavitve. Poseg je treba opraviti v 24 urah. Stopnja nujnosti ZELO HITRO opisuje stanje, kjer je izražen sum na maligno bolezen. Pregled je potrebno opraviti v treh dneh. Stopnja nujnosti HITRO pomeni, da mora biti pregled opravljen v 90 dneh. Stopnja REDNO pomeni, da mora biti pregled opravljen v okviru aktualne čakalne dobe. Stopnje označujejo izključno nujnost pregledov in nikakor nujnosti samih obravnav. Stopnjo nujnosti obravnave določi specialist na prvem pregledu.

Kaj je prvi pregled?

Prvi pregled za endodontsko zdravljenje je triažni pregled, pri katerem na osnovi prejete dokumentacije, analize rentgenskega posnetka in kliničnega pregleda ocenimo biološko vrednost zoba, zmožnost nadaljnje obravnave, prognozo zoba ter predvidimo uspešnost endodontskega zdravljenja. Če je endodontsko zdravljenje utemeljeno na osnovi prvega pregleda, pacienta vpišemo v čakalno knjigo za nadaljnjo obravnavo.

Prvi pregled za parodontologijo je triažni pregled, pri katerem ocenimo stopnjo vnetja obzobnih tkiv, preverimo parametre, ki povzročajo parodontalno bolezen, in pacientu podamo navodila o ustrezni ustni higieni. Pacienta na osnovi prvega pregleda vpišemo v čakalno knjigo za nadaljnjo obravnavo.

Kaj potrebujem za prvi pregled?

Potrebujete veljavno kartico ZZZS, potrdilo o izdaji eNapotnice in rentgensko dokumentacijo. Za endodontsko zdravljenje potrebujete svežo lokalno rentgensko sliko zoba, zaradi katerega prihajate v našo ordinacijo. To je rentgenska slika, ki jo naredite po zadnjem posegu vašega zobozdravnika na zobu, zaradi katerega ste napoteni. Rentgenska slika je lahko v fizični ali elektronski obliki. Če prihajate zaradi ponovnega endodontskega zdravljenja, lokalna rentgenska slika ne sme biti starejša od dveh let. Za parodontološko obravnavo potrebujete ortopantomogramski posnetek, ki ni starejši od enega leta.

Kako se naročim na prvi pregled?

Na prvi pregled se naročite tako, da številko eNapotnice, številko zavarovane osebe in vaše osebne podatke pošljite po elektronski pošti na naslov info@endodent.si ali po pošti s pripisom »napotnica«. V kolikor ste se na prvi pregled prijavili preko portala eZdravje, nas v skladu z navodili na portalu, prosim obvestite tudi po elektronski pošti na naslov info@endodent.si, da ste se na prvi pregled prijavili preko portala eZdravje. Za točen termin prvega pregleda vas nato obvestimo po elektonski pošti.

Kdo lahko napiše napotnico?

Napotnico lahko napiše izbrani zobozdravnik, osebni zdravnik ali drug specialist s področja dentalne medicine.

error: Content is protected !!