V vašo ordinacijo sem napoten zaradi endodontskega zdravljenja in imam ortopantomogramski posnetek. Ali je primeren za opravljanje prvega pregleda?

Žal ortopantomogramski posnetek ni primerna rentgenska slika za endodontsko zdravljenje, ker je premalo natančen in ne omogoča primerne ocene biološke vrednosti zoba.