Katere možnosti obstajajo poleg endodontskega zdravljenja?

Včasih zaradi predhodnih postopkovnih zapletov, neprehodnih koreninskih kanalov ali oteženega dostopa ponovno endodontsko zdravljenje ni mogoče. V takih primerih je utemeljen kirurški pristop. Če odstranimo le eno korenino skupaj z granulomom, poseg imenujemo hemisekcija oz. amputacija. Če odstranimo vršiček korenine skupaj z granulomom, pa se poseg imenuje apikotomija. Kadar izčrpamo vse terapevtske možnosti ali pa je korenina počena, je treba zob žal izpuliti.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *