Kakšno napotnico potrebujem?

Napotnica mora biti naslovljena na specialista endodonta ali parodontologa in mora biti izpolnjena skladno z navodili ZZZS.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *