Kako zdravimo gingivitis?

Gingivitis zdravimo  največkrat z odstranitvijo zobnega kamna in drugih dejavnikov, ki omogočajo zadrževanje zobnih oblog. Ob tem pacienta izčrpno poučimo tudi o ustrezni in pravilni uporabi pripomočkov za izvajanje ustne higiene. Z vzpostavitvijo ustrezne ustne higiene in rednimi kontrolnimi pregledi se vnetje dlesni lahko povsem pozdravi in ne pusti trajnih posledic.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *