Ali je endodontsko zdravljenje boleče?

Z novimi tehnologijami in s sodobnimi postopki, predvsem pa z veliko izkušnjami in poglobljenim znanjem, specialisti koreninske kanale pripravimo varno in natančno, zato endodontsko zdravljenje praviloma ni boleče.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *